Aerozagađenje: U Vranju jedino čađ iznad graničnih vrednosti

Kontrolom kvaliteta vazduha na mernim mestima u Vranju tokom februara, Zavod za javno zdravlje (ZZJZ) u Vranju ustanovio je da je koncentracija čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za jedan dan zabeležena na potezu ZZJZ, dok na mernom mestu u OŠ Svetozar Marković nije bilo izmerenih koncentracija čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti.

Analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina pokazala je da su mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija u februaru 2018. godine, na ovim mernim mestima, bile su ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Isto važi i za vrednosti koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida u vazduhu za oba merna mesta tokom februara.

Za sve vrednosti obavljeno je ukupno po 56 dnevnih merenja u februaru, odnosno po dva dnevno.

- Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi vozila i dr.

U zimskim mesecima, kada je sezona loženja, dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija.

Tome doprinose i meteorološki uslovi: niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak – kaže se u izveštaju ZZJZ.

Svaka od zagađujućih materija, dodaje se, ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi.

- Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa.

U vreme kada je povećana koncentracija ovih materija, osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost na otvorenom.

Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost na otvorenom prostoru – poručuju iz ZZJZ.

Pri izboru mernih mesta u ZZJZ i OŠ Svetozar Marković, vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specifičnosti terena i meteoroloških uslova.

Najnovije vesti