Četrdeset miliona od Koordinacionog tela za privrednike tri opštine

Vranje - Za firme iz Bujanovca, Preševa i Medveđe na konkursu Koordinacionog tela za jug Srbije odobreno je 40 miliona dinara pomoći.

Za bujanovačke firme je odvojeno 16 miliona, za privrednike Preševa 15,4, a Medveđe 8 miliona dinara.

Ukupan iznos pomoći za 10 miliona je veći nego prošle godine.

Opredeljenim sredstvima predviđeno je sufinansiranje projekata preduzetnika i malih privrednih društava koji imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja.

Cilj konkursa je finansiranje nabavke opreme i mašina za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Služba Koordinacionog tela će sufinansirati do 70 odsto (neto) troškova (bez poreza na dodatu vrednost) nabavke.

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje prijava i donošenje odluke o dodeli sredstava za subvencije obavlja Komisija koju rešenjem obrazuje v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se rang lista na osnovu broja bodova u skladu sa kriterijumima.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 19. jul.

Najnovije vesti