15.05.2020

Krivična prijava protiv Vladimira Đukanovića

Integralni tekst prijave objavljen je na Peščaniku.

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Ustanička 29, 11000 Beograd

Predmet: krivična prijava protiv Vladimira Đukanovića, narodnog poslanika iz Beograda, služ. adresa: Narodna skupština Republike Srbije, Beograd, 11000, Trg Nikole Pašića 13, i više N.N. lica,1 zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela iz čl. 346, 278 i 128. Krivičnog zakonika Republike Srbije (dalje: KZ).

1. Prvoosumnjičeni, Vladimir Đukanović je na dan 29. 04. 2020. godine, kao narodni poslanik, tokom rasprave na zasedanju Narodne skupštine, pozvao građane da na svojim terasama puste zaglušujuću muziku u znak podrške predsedniku Republike i u znak suprotstavljanja građanskoj akciji „Bukom protiv diktature“ kojom su građani širom Republike Srbije nekoliko dana pre ovog poziva izražavali svoj protest zbog prekomernih i selektivnih mera uvedenih za vreme vanrednog stanja. U istoj prilici ovaj osumnjičeni je izjavio da će on isto to učiniti na svojoj terasi, koja je: „hvala bogu, velika“.

– ova činjenica je opštepoznata, a po potrebi, izvesti dokaz preslušavanjem audio zapisnika sa skupštinskog zasedanja označenog dana;

Istoga dana oko 20:30 na nekoliko mesta u Beogradu, kao i u Nišu pored individualnih terasa, nepoznata lica su izašla i na ravne krovove stambenih zgrada, na kojima su se nalazili unapred pripremljeni zvučnici, pustili muziku iz sveg glasa, a potom zapalili navijačke baklje. U Beogradu to se desilo na brojnim lokacijama, od

Banjice, preko Palilule do Novog Beograda. U jednoj od akcija sudelovao je prvoosumnjičeni, uz pretpostavku da je zapalio baklju na svojoj adresi stanovanja, na Banjici.

Tako su vatrometi pravljeni na Bežanijskoj kosi kod Java bara (30. aprila 2020. godine), desetak lica je palilo baklje u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara od broja 41 do 43 (30. aprila 2020. godine), Novom Beogradu (30. aprila 2020. godine, Portal Nova S, Bakljada se nastavlja), zatim na Vračaru (30. aprila 2020), Banjici (29. aprila) gde se na snimku vidi kako Vladimir Đukanović direktno pali baklju.

– U Nišu je istog dana zapaljena baklja na terasi jednog od funkcionera Srpske napredne stranke (dalje: SNS) iz Niša, u Somborskom bulevaru, tako da je vatra zahvatila tendu i požar je zapretio čitavoj zgradi.

Prvosumnjičeni je potvrdio, dana 07. 05. 2020, u izjavi Udruženju novinara Srbije (UNS), da je i u svojoj emisiji na TV Kopernikus pozivao i podstrekivao građane na paljenje baklji po krovovima, ali je dodao da nije organizator paljenja, niti je učestvovao u tome.

Činjenica da je prvoosumnjičeni priznao da je „podstrekivao građane“ je dovoljna za inkriminaciju. Međutim, njegovo negiranje da je i organizovao bakljadu i da je u njoj sudelovao, nije verodostojno i suprotno je objavljenim činjenicama.

U akciji sinhronizovanog paljenja baklji na krovovima u gradovima Srbije, sudelovalo je Udruženje za zaštitu mladih, koje je pozvalo na organizovanje paljenje baklji, što se vidi iz ovog letka u elektronskom obliku.

Ovo udruženje ima svoju fejsbuk stranicu, koja je dan posle paljenja baklji prestala da reaguje, kao i oglašen telefon na koji se niko ne javlja.

Istraživački novinari su u svojim tekstovima objavili niz činjenica i indicija koje potvrđuju sumnju da su neposredni izvršioci aktivnosti bili članovi ili aktivisti ili lica povezana sa Udruženjem za zaštitu mladih:

[email protected]

– Jovana Gligorijević

– nova.rs: Bakljada se nastavlja, i dr.

Na kraju, nakon više sumnji da iza navedene bakljade stoji Udruženje za zaštitu mladih samo kao paravan, a stvarno kao produžena ruka Srpske napredne stranke (SNS) govori i okolnost da je Marija Obradović, narodna poslanica i visoka funkcionerka SNS, komentarišući sporne bakljade, izjavila da je njena stranka „morala da odgovori na lupanje u šerpe“ i da „nije mogla da se krije u mišje rupe“.

Po svom dosadašnjem delovanju, pomenuto Udruženje je uz aktuelnu vlast, preduzimalo je i preduzima akcije koje vlast najavljuje i koje vlasti u političkom smislu idu u korist, te koju država Srbija i njena vlast i finansiraju.

– O tome je niz činjenica naveden u tekstu: nova.rs, Nataša Latković, Bakljaši dobijali novac iz budžeta za promovisanje kulture.

U akciju su uključeni i upravnici pojedinih zgrada koji su omogućili pristup na krovove, ili pak pojedini stanari.

– O ovoj činjenici videti video-zapis na priloženom CD.

Činjenica da je akcija sprovedena koordinisano, u približno isto vreme, pomoću unapred postavljenih ozvučenja, na isti način, tj. glasnim unapred snimljenim skandiranjem, sa preovlađujućim tekstom „Đilase, lopove“, da je akciju pre nego što je otpočela, najavio prvoosumnjičeni, da je u akciji pored skandiranja, korišćen isti metod – paljenje navijačkih baklji, koje su morale, po prirodi stvari, unapred biti pripremljene, te da su, po tvrđenju policije izvršioci bili snabdeveni dozvolama za kretanje u vreme policijskog časa, kao i predočeni dokazi, predstavljaju osnov za sumnju da je prvoosumnjičeni počinio krivično delo iz čl. 346. st. 2. KZ, koji glasi:

Ko organizuje organizovanu kriminalnu grupu, ako zakonom za takvo organizovanje nije predviđena teža kazna, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Unapred najavljeni „odgovor“ prvoosumnjičenog, činjenica da pomenuto Udruženje zastupa stavove vlasti, koje je prvoosumnjičeni deo, javno priznanje prvoosumnjičenog da je podstrekavao građane da se usprotive onima koje on vidi kao opoziciju vlasti, te da je prvoosumnjičeni iskoristio Udruženje kao unapred osnovanu grupu za ostvarivanje ciljeva zbog kojih nije osnovano i učinio je jednim delom kriminalne grupe, predstavljaju dovoljno osnova za sumnju da je prvoosumnjičeni osnivač kriminalne grupe, koja je imala za cilj organizovano izazivanje opasnosti po stanare naseljenih zgrada, tj. izvršenje krivičnog dela iz čl. 278, KZ.

Članovi kriminalne grupe su nepoznata lica, članovi, aktivisti i simpatizeri Udruženja za zaštitu mladih, kao i nepoznata lica, upravnici stambenih zgrada na kojima je organizovano paljenje baklji. Za sve njih postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo iz čl. 346. st. 4. KZ, koji glasi:

Pripadnik organizovane kriminalne grupe iz stava 2. ovog člana, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

2. Prvoosumnjičeni kao organizator kriminalne grupe, a istovremeno kao podstrekač i izvršilac krivičnog dela, te ostali članovi kriminalne grupe, kao izvršioci, preduzeli su radnje koje predstavljaju osnov za sumnju da su počinili krivično delo izazivanja opšte opasnosti, iz čl. 278. st. 1. KZ, koji glasi:

Ko požarom, poplavom, eksplozijom, otrovom ili otrovnim gasom, radioaktivnim ili drugim jonizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili kakvom drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

U konkretnom slučaju, opasnost po život i telesni integritet ljudi izazvana je opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom, tj. paljenjem i održavanjem u vatrenom stanju navijačkih baklji. Baklje su paljene na ravnim krovovima više stambenih zgrada, po pravilu visokih, na zajedničkim delovima tih zgrada koji su u zajedničkoj svojini etažnih vlasnika. Pojam opšteopasne radnje odnosno sredstva nije definisan u KZ, već su neka od njih primera radi (indikativnim, ne taksativnim nabrajanjem) izrično pomenuta u navedenoj odredbi. Sa druge strane, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, u čl. 4. st. 1. tačka 8 kao nasilje ili nedolično ponašanje određuje pokušaj unošenja, unošenje ili upotrebu pirotehničkih sredstava. U ovom slučaju takva sredstva nisu upotrebljena u sportskim objektima, već u stambenim zgradama, pa je nesporno da baklje potpadaju pod pojam opšteopasnog sredstva u smislu čl. 278. KZ.

Opasnost treba da bude konkretna. S obzirom da je krivično delo izvršeno paljenjem baklji na velikom broju višespratnica širom Srbije, a u jednom slučaju je eskaliralo u požar, svaki od slučajeva paljenja baklji je izazvao konkretnu opasnost, bilo po delove zgrada, bilo po instalacije, električne, liftova i sl. Primetno je bilo za vreme „bakljada“ da su sve roletne na najvišim spratovima zgrada bile spuštene, što znači da su stanari bili svesni da je opasnost po njih i njihovu imovinu konkretna i da neposredno preti.

Opasnost treba da bude opšta, tj. da ne bude usmerena prema jednom određenom licu, već prema neodređenom krugu lica, a u konkretnom slučaju je bila usmerena prema onima koji se u zgradi zateknu, bez obzira da li su stanari ili ne.

– Opasnost je proizvedena na lokacijama navedenim u tački 1. ove prijave: Novi Sad, Bulevar cara Lazara od broja 41 do 43 (30. aprila 2020. godine), Novom Beogradu (30. aprila 2020. godine, Portal Nova S, Bakljada se nastavlja), zatim na Vračaru (30. aprila 2020), Banjici (29. aprila).

S obzirom na navedene okolnosti i dokaze ima osnova za sumnju da su prvoosumnjičeni i druga nepoznata lica izvršila krivično delo izazivanja opšte opasnosti iz čl. 278. KZ.

3. Prvoosumnjičeni je član vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i poslanik te stranke u Narodnoj skupštini. Po Ustavu, Srbija je republika zasnovana na vladavini prava i na načelima građanske demokratije (čl. 1). Budući da je prvoosumnjičeni član najvišeg državnog organa, Narodne skupštine, koji je položio zakletvu da će poštovati Ustav i zakone, njegovo podstrekavanje na puštanje političkih slogana optuživanjem za lopovluk jednog od vođa opozicije koji nikad nije bio osuđivan za krivično delo u kome bi bila involvirana javna imovina, putem unapred postavljenog ozvučenja i upotrebu pirotehničkih sredstava, njegovo ponašanje sadrži u sebi elemente za osnov sumnje da je izvršio krivično delo povrede ravnopravnosti iz čl. 128 KZ, koje glasi:

(1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, rase ili veroispovesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubeđenja, pola, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porekla, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči prava čoveka i građanina utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

U konkretnom slučaju su prvoosumnjičeni kao podstrekač i izvršilac, kao i druga nepoznata lica iz kriminalnog udruženja, izvršili radnje koje predstavljaju osnov za sumnju u izvršenje navedenog dela. Oni su diskriminisali druge zbog njihovog političkog ubeđenja, podstičući ili vršeći radnje koje ograničavaju ljudska prava pripadnika opozicije, garantovana Ustavom, zakonima i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Pri tome su osumnjičeni koristili govor mržnje i ponižavajuće postupanje, kao oblike diskriminacije.

Ove radnje su bitno pogoršale ili izazvale podele u društvu, pa su se stanari zgrada na kojima su pripadnici kriminalne grupe pripremali radnje zvučnih slogana i paljenja baklji ulazili u otvoreni verbalni i fizički sukob sa članovima ove grupe, što je pretilo izazivanjem sukoba većih razmera.

– Tako je u Beogradu na Karaburmi, Juhurska ulica, 30. aprila došlo do incidenta kada su na navedenoj adresi građani sprečili lica koja su neovlašćeno želela da se popnu na krov zgrade. Takođe, 3. maja u ulici Mike Alasa građani su oterali organizovane pripadnike koji su se popeli na krov zgrade.

Navedena krivična dela su izvršena opisanim radnjama i na drugim mestima u Srbiji. Lokacije koje su identifikovane u ovoj projavi, predstavljaju samo deo onih objekata na kojima su kriminalne radnje bile vršene od strane kriminalne grupe.

Predlažemo Tužilaštvu da, na osnovu elemenata ove krivične prijave, preduzme radnje i mere predviđene Zakonikom o krivičnom postupku (dalje: ZKP), da naloži policiji preduzimanje jasno određenih istražnih radnji i radnji identifikacije izvršilaca, a naročito da pozove radi davanja informacija

1. Vladimira Đukanovića, člana SNS i narodnog poslanika i

2. Mariju Obradović, članicu SNS i narodnu poslanicu,

oboje, preko Narodne skupštine Republike Srbije,

kao i ovlašćenog zastupnika Udruženja za zaštitu mladih.

Beograd, 13. maja 2020.
ZA GRAĐANSKI KLUB DEMOKRATSKE STRANKE

VESNA RAKIĆ VODINELIĆ

DRAGOR HIBER

SAVO MANOJLOVIĆ

 

Foto MC Beograd