05.07.2019

Pismo Nacionalnom komitetu za nematerijalno kulturno nasleđe

Poštovani,

obraćamo vam se usled nemogućnosti da na normalan način obavljamo veliki deo svojih poslova u Centru za nematerijalno kulturno nasleđe (u daljem tekstu: NKN) Srbije.

Pojedini važni radni procesi su već dugi niz godina praktično paralisani (rad na nacionalnoj listi NKN, izdavaštvo, međunarodni projekti i slično).

Jedini svetliji primer našeg timskog rada su pripreme za nominacije za liste UNESKO, ali nam tim pre nije jasno zašto ostale aktivnosti ne funkcionišu.

Ni razgovori vođeni u nekoliko navrata s rukovodstvom Etnografskog muzeja (EM) - počev od aprila 2018.- kako bi se situacija poboljšala nisu urodili plodom. Jesenas smo isti problem nagovestili i Nacionalnom komitetu.

Možda u ukupnom stanju ima i dela naše lične krivice, ali kako da to saznamo ako svaki razgovor o napred opisanim problemima liči na razgovor ''gluvih''.

Nema nam druge nego da se jasno i javno ogradimo od ovakvog načina rada.

1) Procedure u vezi s nacionalnom listom NKN imaju krajnje birokratski karakter, svakako nedostojan Etnografskog muzeja!

Godinama je veliki broj predloga za nacionalnu listu NKN uzalud čekao na rešenja Komisije, i bez valjanih argumenata.

Pojedini predlozi nisu rešeni već 5 godina, poput Sabora u Guči, a isto toliko je čekalo i opančarstvo.

U NKN Centru uglavnom nema pisanih tragova o procedurama (posebno ne o radu Komisije za upis elemenata) što ukazuje na potpuno netransparentne postupke o kojima potpisnici ovog pisma mogu samo da nagađaju.

Takođe, u Centru za NKN nema organizovane evaluacije kandidatura pre nego što one bivaju prosleđene Komisiji, a često nismo ni obavešteni o prijemu tih predloga.

Ne radi se na organizovanoj promociji postojećih elemenata upisanih na nacionalnu listu NKN, kao što se ni postojeći upisi ne prate sistematski i ne ažuriraju.

Primera lošeg rada je i previše, poput navedenih predloga za elemente, pa zatim Dužijance, saračkog zanata, zdravica...

Rukovodstvo uporno izbegava kreiranje Pravilnika o radu Komisije za upis NKN koji bi uveo neku kontrolu u pomenuti haos.

Pored svega izrečenog, nije nam poznato kada će se konačno pristupiti kategorizaciji NKN elemenata, kako je to već odavno predviđeno Pravilnikom o upisu.

Posebno je kritična situacija u pogledu tzv. živih čuvara nasleđa, jer nosioci tradicija ubrzano odlaze na onaj svet, a koliko ih je samo već otišlo od 2012.godine.

2) Poseban aspekt problema je došao je do izražaja prilikom poslednja tri konkursa Ministarstva kulture za projekte iz oblasti NKN, a kao ishod novije odluke da se preporuke za projekte imaju tražiti u Etnografskom muzeju ili ''teritorijalno nadležnoj ustanovi kulture''.

Rezultat: uskraćena je preporuka mnogim spoljnim saradnicima EM, koji su ili istaknuti istraživači ove problematike ili istaknuti praktičari i nosioci NKN.

Radi se o afirmisanim kolegama s prethodno uspešnim projektima iz oblasti NKN.

Sem toga, preporuka Etnografskog muzeja u tom kontekstu čak i ne spada u evaluaciju projekta, već samo u načelnu saglasnost da projekat uopšte može da učestvuje na konkursu.

Nije nam jasno kome je u interesu ovakva opstrukcija procesa na konkursu i besmislena demonstracija moći ?

3) Još krajem 2013.godine osujećen je u Etnografskom muzeju pokušaj pokretanja izdavačke delatnosti Centra za NKN koji je legitimno bio u programu rada.

To se dogodilo u fazi finalne realizacije tri izdanja. Izdanja su tada stornirana bez zvaničnog obrazloženja i prema tadašnjim informacijama nama dostupnim ''prebačana su u drugu muzejsku službu''.

Do danas nije realizovano nijedno muzejsko izdanje iz oblasti NKN (sem kratkog kataloga izložbe,prošle godine).

U međuvremenu, nastala je disperzija mnogih aktivnosti i projekata u vezi s NKN ka drugim muzejskim odeljenjima (što je načelno dobro), ali u Centar za NKN se ne slivaju nikakve zvanične informacije o rezultatima tih aktivnosti niti je on uključen u njih – barem ne da mi znamo.

Uostalom, uskraćeni smo za većinu relevantnih informacija.

4) Različite birokratske opstrukcije ''na domaćem terenu'' ne dozvoljavaju nikakve inicijative i ozbiljnije projekte međusektorske i međunarodne saradnje.

Ne koristi se finansijska pomoć iz fonda UNESKO, a opšte je poznato da su sredstva gotovo stalno na raspolaganju, i to ne mala.

Nekoliko godina unazad naša NKN mreža faktički izbegava da organizuje radionice za izgradnju kapaciteta u Srbiji u saradnji s Regionalnim Centrom NKN u Sofiji, iako su sredstva za to uvek bivala unapred obezbeđena.

Kao dugoročna posledica, uskraćena je mogućnost angažovanja mlađih kolega na projektima, uskraćeno je potencijalno otvaranje novih radnih mesta te mnogi lukrativni programi iz ove oblasti.

Treba se podsetiti šta se na ovom planu radi u većini drugih evropskih zemalja, jer na primer u zemljama EU nematerijalno nasleđe predstavlja izuzetno važan strateški resurs i socijalni kapital.

A šta se zbiva kod nas ? S jedne strane, nama nevidljiva ''ruka'' drži čvrst monopol nad ovom oblašću. A s druge strane ''nit' kuče kosku glođe nit' gu na drugi dava.''

Na domaćem terenu čak ni saradnja sa srodnim muzejskim institucijama u oblasti NKN ne ostvaruje se kako treba i doprinos takve saradnje za sada je preskroman.

Metode delovanja donosioca relevantnih odluka s kojima se suočavamo su u širokom rasponu od ćutanja i nečinjenja (kada je nekakvo saopštenje i nekakvo činjenje potrebno), preko beskrajnog odugovlačenja do direktnih osujećivanja raznih inicijativa i projekata; mehanizmi su: ignorisanje dopisa, mejlova, telefonskih poziva; beskrajno odlaganje procesuiranja kandidatura koje se opravdava različitim mistifikacijama stručnih poslova; ne postoji transparentnost kriterijuma i ne postoji transparentnost odlučivanja o tome zašto nešto može ili ne može da se realizuje (a uglavnom ''ne može'').

Ukratko, radi se o postupcima koji nemaju nikakve veze s profesionalnom etikom, zbog čega smo tražili usvajanje etičkog kodeksa i formiranje posebne etičke komisije za NKN delatnosti.

Osećamo se faktički kao saučesnici jednog velikog nepočinstva, od čega želimo jasno da se ogradimo.

Ovo što se dešava upravo se dešava u ime cele NKN mreže, u koju su utkani lični i profesionalni kredibiliteti angažovanih kolega, tj. svih nas zajedno.

S poštovanjem,

Saša Srećković

Vesna Dušković

(kolege iz Centra za NKN Srbije)