Stalna etnološka postavka: Tavanica - Ustanak na Takovu FOTO

Medijskim sadržajima u sklopu projekta Pogled na Stalnu etnološku postavku Narodnog muzeja u Vranju, portal Vranje News će kroz fakte koje sadrži ova inovirana postavka, razgovore za stručnim sagovornicima i istraživačke članke javnosti u Srbiji i šire predstaviti sve detalje ove svojevrsne i jedinstvene izložbe, koja u ovakvom formatu postoji samo na jednom mestu i jedinstvena je u svetu.

Zidna slika Ustanak na Takovu bila je deo oslikane tavanice u kući koja je sagrađena sredinom XIX veka u Ulici Justina Popovića u Vranju, na potezu naselja Češalj.

Živopis je nastao 1881. godine, kada je kuća bila u vlasništvu Milana Petrovića, ćurčije iz Vranja.

Tavanica je skinuta neposredno pre rušenja kuće 1963. godine, kada je preneta u muzej.

Delo je nepoznatog autora i naslikana je u obliku centralnog medaljona, prečnika od 150 centimetara, oko kojeg se radijalno širi osam trapezoidnih polja ukrašenih korpama sa cvećem. a borduru predstavljaju ornamenisana kvadratna i pravougaona polja.

Tema Takovskog ustanka na ovoj tavanici je jedinstven primer zidne slike izuzetno važnog nacionalnog i istorijskog događaja u privatnoj kući, u vreme dok je Vranje bilo još uvek pod turskom upravom.

Umetnik je na ovoj kompoziciji predstavio scenu Takovskog ustanka, podignutog na Cveti, 11. aprila 1815. godine.

Na samoj kompoziciji, odmah ispod veće grupe ustanika, nalazi se natpis Ustanak na Takovu 1815. godine.

Po obodu centralnog medaljona je ispisan tekst: Evo mene a eto vama rata s Turcima Miloš Obrenović I knj. Srb. Podiže Srbi na oružje protivu Turaka.

Najnovije vesti